Menu

Obavještenje

IMG 2976

Nakon zlih vremena koja su zadesila BIH i odbrambeno-oslobodilačkog rata agresija nije stala, samo je promijenila oblik i sredstva. Naime, organizovanim i orkestriranim kampanjama predvođenim političkim vrhom Republike Srpske i Srbije pokušava se izjednačiti žrtva sa agresorom.

U pokušajima da se napravi vještački balans, u svrhu ostvarivanja političkih ciljeva, kako bi se umanjila dokazana zlodjela srpskih zločinaca napravljena na teritoriji BIH za vrijeme rata 1992-1995, sve je veći broj optužnica koje Sud RS-a i Srbije diže protiv boraca Armije RBIH, protiv istih onih koju su časno i dostojanstveno branili svoj narod i svoju domovinu od agresora.

Prateći spomenuta politička dešavanja i osječajući patriotizam i potrebu da zaštitimo ono što osječamo svojim četiri temeljna boračka udruženja Savez demobilisanih boraca FBIH, Savez ratnih vojnih invalida FBIH, Savez dobitnika najviših ratnih priznanja FBIH i Organizacija porodica šehida i poginulih boraca su do Odluku o formiranju Fondacije kako bi pomogli braniocima BIH, koji su svojim učešćem doprinijeli u pružanju otpora agresoru za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata, u odbrani njihove časti.

Osnovni cilj Fondacije jeste pružanje pravne i finansijske pomoći osumnjičenim i optuženim borcima Armije RBIH za navodna djela za koja se terete da su počinili za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata te bar na taj način olakša našim herojima, gazijama koji su se našli u situaciji da budu optuženi jer su se branili od agresora.
Ukupan prihod Fondacije za period od 30.10.2015 do 15.6.2016 godine je iznosio 90.267,00 KM. U 2016-oj godini Fondacija je primila 70 zahtjeva za pomoć od strane branilačke populacije, iz svih djelova BIH, od kojih je, prema odlukama Upravnog Odbora, dosad realizovano 45 zahtjeva.

Fondacija se finansira na osnovu dobrovoljnih priloga pravnih i fizičkih lica te od sredstava dodijeljenih iz budžeta sa svih nivoa vlasti. Fondacija predstavlja odraz borbe za pravdu koju heroji BIH zaslužuju a donator može postati svaki patriota i građanin koji suosjeća sa braniocima naše domovine i njihovim porodicama te na taj način doprinijeti u zajedničkoj borbi za pravdu.

back to top