Menu

Održana je 16. sjednica Upravnog odbora Fondacije

Održana je 16. sjednica Upravnog odbora Fondacije

Upravni odbor Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniIačke populacije održao je 16. sjednicu U.O. 15. 02. 2018. godine. Sjednici je prisustvovao i Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno–oslobodilačkog rata doc. dr. Salko Bukvarević koji je istakao da Fondacija i u ovoj godini može računati na tansfer Federalnog ministarstva, koji se Odlukom Vlade FBiH dodjeljuje ovoj Fondaciji i to u iznosu od 189.000,00 KM. Ovo je ujedno prva održana sjednica u 2018. godini na kojoj su razmatrani i usvojeni:

1. Izvještaj o radu Fondacije za 2017. godinu;

2. Plan i program rada Fondacije za 2018. godinu;

3. Finansijski plan za 2018. godinu;

4. Prijedlog Odluka o dodjeli sredstava.

Predsjednik Fondacije g-din Esad Delić i Upravni odbor su nakon razmatranja Izvještaja o radu Fondacije za 2017. godinu zaključili da su zadovoljni postignutim rezultatima i iznosom dodijeljenih sredstava braniteljima i članovima njihovih porodica s obzirom na raspoloživa sredstva Fondacije.

U godini koja je iza nas dodijeljen iznos od 327.500,00 KM, za osumnjičene i optužene branitelje i članove uže porodice osuđenih branitelja iz cijele BiH. Najveći uspjeh ove Fondacije je u činjenici da naši branitelji nisu sami u rješavanju ovog problema te transparentan odnos Fondacije kako prema braniteljima tako i prema široj javnosti u vezi sa informisanjem. Na osnovu predloženog Plana i programa rada za 2018. godinu utvrđene su smjernice i aktivnosti za dalje djelovanje Fondacije u ostvarivanju ciljeva zbog kojih je i osnovana kroz svoje programske zadatke te aktivnosti predsjednika i Upravnog odbora Fondacije u 2018. godini na prikupljanju sredstava za sufinansiranje rada Fondacije. S obzirom na veliki broj zahtjeva koji od objave Javnog poziva stižu na adresu Fondacije i veliki broj podignutih optužnica u posljednje vrijeme, predsjednik i Upravni odbor su na 16. sjednici uzeli u razmatranje zahtjeve branitelja koji se po prvi put obraćaju Fondaciji za sufinansiranje troškova odbrane u sudskim procesima. Na osnovu Odluka Upravnog odbora, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima raspodjele sredstava i raspoloživim sredstvima dodijeljena su sredstva u iznosu od 125.000,00 KM.

Fondacija se zahvaljuje svima koji od osnivanja podržavaju rad Fondacije i isto tako apeluju na sve one patriotski opredjeljene predstavnike vlasti, institucije, organizacije, pravna i fizička lica da se uključe u sufinansiranje rada Fondacije kako bi zajednički pomogli u sufinansiranju troškova odbrane za pripadnike ARBiH i MUP-a RBiH i drugih struktura vlasti koji su u periodu 92.-95. učestvovali u odbrani RBIH od agresije koja je počinjena na našu zemlju.

„PODRŽIMO RAD FONDACIJE – POMOZIMO NAŠIM BRANITELJIMA.“

back to top