Menu

Zahvalnost branitelja je najviše priznanje Fondaciji

zahvalnost branitelja je najvise priznanje fondaciji

Kada su predstavnici četiri najbrojnija branilačka Udruženja u oktobru 2015. godine donijela Odluku o osnivanju Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije, ideja vodilja im je bila da pomognu svojim saborcima u skupim sudskim procesima koji se protiv njih vode pred sudovima i tužilaštvima u BiH i da kao bivši branitelji ne dozvole da se izjednači uloga branitelja sa agresorom i umanji uloga časnih pripadnika Armije MUP-a RBiH u odbrani domovine od agresije u perodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. - 1995. godine. U svojim časnim namjerama u ovoj međuboračkoj saradnji osnovali su Fondaciju za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije sa ciljem sufinansiranja troškova odbrane u predmetima krivičnih djela ratnih zločina do pravosnažnosti presude. Koliko su u tome uspjeli dovoljno govori podatak da je Fondacija za tri godine postojanja i rada prikupila i podijelila preko 700.000,00 KM i riješila preko 300 zahtjeva osumjičenih i optuženih branitelja koji su se obratili za pomoć ovoj Fondaciji. Osnivači Fondacije (Organizacija porodica šehida i poginulih boraca FBiH, Savez RVI BiH,Savez dobitnika najviših ratnih priznanja FBiH, Savez boraca FBiH) su animirajući svoja članstva i sami prikupilii značajan iznos sredstava koja su pored ostalih izvora finansiranja usmjerena za pomoć braniteljima ili članovima njihove uže porodice.

Najviše priznanje i pečat rada Fondacije je zahvalnost osumnjičenih i optuženih branitelja koju svakodnevno iskazuju Upravnom odboru Fondacije, kao i svima onima koji su na bilo koji način pomogli u radu Fondacije, a posebno Predsjedniku Fondacije Esadu Deliću koji je svojim angažmanom u radu Fondacije uvijek bio spreman da sasluša probleme ovih ljudi, da predloži Upravnom odboru Fondacije najbolja rješenja u određenom trenutku kako bi se na najefikasniji način pružila pomoć našim braniteljima. Nisu rijetki slučajevi kada branitelji lično dođu u Fondaciju da se zahvale na ukazanoj materijalnoj podršci i pomoći i kako sami ističu najviše im znači to što ih njihovi saborci nisu ostavili same, što nisu ostavljeni i zaboravljeni u trenutcima kad je bilo najteže, kao za njih tako i za članove njihove uže porodice.

„ONI SU BILI UZ NAS – STANIMO UZ NJIH“

back to top