Menu

Pravna i materijalna pomoć Fondacije nastavljena u kontinuitetu i u 2018. godini

18 sjednica UO

Federalna Fondacija za pružanjepravne pomoći pripadnicima branilačke populacije od svog osnivanja djeluje kao krovna institucija za pravnu pomoć optuženim pripadnicima ARBIH, MUP-a RBiH i ostalih struktura vlasti koji su u periodu 92.-95. učestvovali u odbrani Republike Bosne i Hercegovine, a optuženi su za krivična djela ratnog zločina, sa sufinansiranjem troškova odbrane do pravosnažnosti presude braniteljima sa svih područja Bosne i Hercegovine, pravnom pomoći i podrškom članovima uže porodice osuđenih branitelja koji su egzistencijalno ugroženi zbog nezaposlenosti ili narušenog zdravstvenog stanja, djeci optuženih branitelja koja se školuju, te braniteljima povratnicima na području manjeg BH entiteta. Na osnovu Javnog poziva i Pravilnika o kriterijima raspodjele sredstava, sredstva Fondacije su dostupna u toku cijele godine svim optuženim pripadnicima iz svih djelova BiH. S obzirom na sve prepreke kojima se suočavao Predsjednik i Upravni odbor Fondacije od osnivanja kroz provedbu svojih ciljeva osnivanja i programskih aktivnosti, Federalna Fondacija je uspjela u skladu sa raspoloživim sredstvima i na osnovu jednoglasno donešenih odluka Upravnog odbora Fondacije, koji je sastavljen od predstavnika svih kantona u Federaciji i predstavnika branilačkih udruženja, dodijeliti sredstva od preko 800.000,00 KM u svrhu odbrane optuženim braniteljima. Predsjednik i Upravni odbor Fondacije su prilikom donošenja Odluka o visini pomoći posebno vodili računa o prihodima domaćinstva, broju članova domaćinstva, iznosu plate ili penzije, nezaposlenosti podnosioca zahtjeva ili članova domaćinstva, školovanju djece, zdravstvenom stanju odnosno liječenju podnosioca zahtjeva i članova uže porodice, stambenom pitanju u smislu da li je podnosioc vlasnik ili podstanar i da li se podnosioc zahtjeva prvi put obraća Fondaciji za sredstva, složenosti sudskog procesa po kojem se optuženi pripadnik ARBiH i MUP-a RBiH tereti za krivično djelo ratnog zločina (broju tačaka optužnice u učinjenju krivičnih djela kao što je: počinjeno krivično djelo genocida, krivično djelo ratnog zločina protiv čovječnosti, krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva , krivično djelo ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika, krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, organiziranje grupe ljudi i podstrekavanje na učinjenje krivičnih djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, protupravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja, protupravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih, povreda zakona ili običaja ratovanja i individualna komandna odgovornost). Svu složenost tematike kojom se suočava ova Fondacija kroz svoj rad dodatno otežava loša kordinacija u smislu dostavljanja podataka o korisnicima sredstava i sredstvima predviđenim za ove namjene između Federalne Fondacije i Fondacija sa nižih nivoa što ujedno predstavlja ključni problem u iznalaženju jednog sistemskog rješenja za sve i znatno kvalitetnije odbrane za sve branitelje koji trebaju našu zajedničku pomoć i djelovanje. Federalna Fondacija za pružanje pravne pomoći u kontinuitetu i u 2018. godini uspješno ostvaruje svoje planirane programske aktivnosti pomažući branitelje i članove njihove uže porodice, što pokazuju rezultati kroz odobrena sredstva na sjednicama Upravnog odbora u 2018. godini. Na posljednjoj održanoj sjednici Upravni odbor je na osnovu odluka odobrio sredstva za pomoć 48 branitelja u ukupnom iznosu od 83.500,00 KM, a u 2018. godini Fondacija je rješavajući 144. zahtjeva već podjelila 280.500,00 KM u svrhu sufinansiranja što kvalitetnije odbrane u složenim sudskim procesima koji se vode pred sudovima i tužilaštvima u cijeloj BiH protiv pripadnika ARBiH smatrajući to dužnošću i obavezom prema ljudima koji su bili uz svoj narod i svoju domovinu u najtežim vremenima.

„ONI SU BILI UZ NAS STANIMO UZ NJIH“

back to top