Menu

Brošura Fondacije

naslovna brosuraFondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije, od svog osnivanja do danas kao što je već poznato bavi se pružanjem pravne i materijalne pomoći i podrške osumnjičenim, optuženim braniteljima te pružanjem materijalne pomoći članovima uže porodice osuđenih branitelja koji su u teškom socijalnom položaju. Poseban senzibilitet Fondacija ima i prema borcima povratnicima u manji bh. entitet kao i na području Brčko distrikta. Za dvije godine postojanja i rada Fondacija je prikupila i dodijelila značajna materijalna sredstva ovoj kategoriji branilačke populacije. U cilju upoznavanja šire javnosti o ciljevima i programskim aktivnostima Fondacije, te u svrhu animiranja članstva branilačkih udruženja, institucija svih nivoa vlasti, javnih preduzeća, pravnih i fizičkih lica i dr. Upravni odbor i Stručna služba Fondacije izradili su i odštampali Brošuru Fondacije pod nazivom PODRŽIMO FONDACIJU – POMOZIMO NAŠIM BRANITELJIMA. Brošura sadrži sve relevantne informacije o Fondaciji i njenom radu.

back to top