Menu

Posjeta predstavnika USK-a

naslovna posjeta predstavnika uskaU okviru radne posjete sarajevskom kantonu, dana  12. 09. 2017. Fondaciju za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije posjetili su Ministar za boračka pitanja Unsko–sanskog kantona Dževad Malkoč, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Esad Bašagić te uposlenik Vlade Unsko–sanskog kantona Safet Mehmedović. Predstavnici Unsko–sanskog kantona su ovom prilikom bili upoznati sa aktivnostima Fondacije za pružanje pravne pomoći, njenom svrhom i ciljevima osnivanja kao i sa postignutim rezultatima u dvije godine postojanja i rada Fondacije. Ministar za boračka pitanja Unsko–sanskog kantona se prije svega zahvalio Upravnom odboru Fondacije na dodijeljenoj materijalnoj pomoći i podršci za  osumnjičene i optužene branitelje kao i za pomoć članovima uže porodice osuđenih branitelja sa područja Unsko–sanskog kantona. Nadalje, pozdravio je i podržao ideju osnivanja Fondacije koja pruža pravnu pomoć ovoj kategoriji branitelja  sa područja cijele države i važnost koordinacije kantonalnih predstavnika u radu Fondacije. Esad Bašagić je istakao da se treba zalagati da ova Fondacija u narednim godinama ima i veću materijalnu podršku sa svih nivoa vlasti kako bi se ova međuboračka saradnja kroz pravnu pomoć braniteljima mogla održavati u kontinuitetu kroz programske aktivnosti i zadatke Fondacije.

back to top