Menu

Održana je 15. sjednica Upravnog odbora Fondacije

15. sjednica UO

Dana 01. novembra .2017. godine u prostorijama Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije održana je 15. po redu sjednica Upravnog odbora. Predsjednik Upravnog odbora Fondacije je nakon usvojenog dnevnog reda sa ukupno 5. tačaka, upoznao članove Upravnog odbora sa proteklim aktivnostima kao i sa ciljevima djelovanja u narednom periodu. U vezi s tim je upoznao članove Upravnog odbora o pripremama za obilježavanje druge godišnjice od osnivanja Fondacije i rezultatima dosadašnjih aktivnosti te ostavio prostora kako bi se svi članovi mogli očitovati u vezi sa pomenutim pripremama. Usvojen je novi Pravilnik o radu Upravnog odbora u skladu sa novim Statutom Fondacije, kao i Pravilnik o materijalno finansijskom poslovanju. Na osnovu Pravilnika o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava Upravni odbor je donio Odluke, a na osnovu pripremnjenog Prijedloga od strane Stručne službe o raspodjeli sredstava za podnosioce zahtjeva odnosno branitelje i članove njihove uže porodice u ukupnom iznosu od 101.500,00 KM. Upravni odbor Fondacije je zaključno sa 15. sjednicom na osnovu Odluka i u skladu sa raspoloživim sredstvima u 2017. godini dodijelio sredstva u ukupnom iznosu od 316.000,00 KM. Predsjednik Delić i Upravni odbor Fondacije izražavaju zahvalnost svim institucijama, predstavnicima vlasti, članstvu branilačkih udruženja, pravnim i fizičkim licima na pomoći u sufinansiranju rada Fondacije i nadaju se i daljoj uspješnoj saradnji i u 2018. godini kako bi Fondacija i dalje mogla materijalno pomagati sve osumnjičene, optužene i članove porodica osuđenih branitelja.

back to top